Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je aanvullende documentatie over Lumi-Us, veelgestelde vragen die wij vanuit opdrachtgevers krijgen en publicaties. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

FAQ

Is het voor elke bouwer mogelijk om verlichting as-a-service aan te bieden?

Verlichting as-a-service is een onafhankelijke ontwikkeling van Lumi-Us, die door iedere bouwer kan worden aangeschaft en toegepast.

Kan verlichting as-a-service ook toegepast worden op bestaande armaturen?

Verlichting as-a-service kan zowel in een bestaande situatie als in een nieuwbouw situatie worden toegepast. In een bestaande situatie zijn de meeste armaturen geschikt om omgebouwd te worden naar een Lumi-Us- systeem. Wanneer de armaturen al zijn uitgerust met een online beheermodule dan is het zelfs mogelijk om dit zonder fysieke inspanningen te doen. 

Wie is Lumi-Us?

Lumi-Us is een samenwerking tussen Dura Vermeer en Hoeflake Infratechniek. Het bedrijf is ontstaan vanuit het gezamenlijke idee om circulaire, energie arme en slimme verlichting te ontwikkelen. 

Wat is de verwachte levensduurverlenging van de armaturen?

Gericht gebruik betekent dat er minder verlichting nodig is. De verwachte levensduurverlenging van de armaturen is daardoor maar liefst 5 tot 10 jaar. 

Wat wordt bedoeld met een circulaire economie?

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen opnieuw gebruikt. De circulaire economie is daarmee geënt op een ontwerp op basis van circulariteitsprincipes en de toepassing van circulaire materialen en grondstoffen. Het is gericht op samenwerken in de keten met (innovatieve) circulaire en duurzame oplossingen

Wat is het voordeel van as-a-service?

In de huidige lineaire economie ligt ontwerp, realisatie, beheer & onderhoud en sloop bij verschillende partijen. In de circulaire economie zou dat bij één partij moeten liggen, waarbij in de ontwerpfase al rekening wordt gehouden met de lengte van de levensduur en de zo hoog mogelijke waarde aan het eind van die levensduur. Door verschuiving van de verantwoordelijkheid wordt niet alleen meer een product, maar een dienst geleverd. 

Wat is binnen het as-a-service-concept nog de rol en verantwoordelijkheid van de provincie of gemeente?

De provincie of gemeente blijft juridisch gezien de eigenaar van de weg. Zij blijven dus altijd (eind)verantwoordelijkheid houden, alleen economisch gezien ligt het risico en de verantwoordelijkheid bij Lumi-Us.

Is er niet gewoon sprake van een een leaseconstructie?

Nee, dat is niet hetzelfde. Bij een leaseconcept (denk aan een leaseauto) zit er nog een derde partij tussen de producent en gebruiker, namelijk de leasemaatschappij. De autofabrikant heeft de macht om de auto te ontwerpen en te bouwen op een manier zodat hij zo lang mogelijk mee gaat en de restwaarde zo hoog mogelijk is. Echter, het is de leasemaatschappij die de consequenties draagt van een kapotte auto of een auto met een lage restwaarde.

Wordt het voor de opdrachtgever ook goedkoper?

De kosten verschillen uiteraard per project. In de pilot met de provincie Noord-Brabant hebben we als Lumi-Us een energiebesparing van 54% gerealiseerd. Ten opzichte van een reguliere weg zien we lagere kosten (TCO) over de totale levensloop van de materialen en de te behalen energiereductie. Verder hebben we aangetoond dat de verlichtingsarmaturen langer meegaan en hierdoor beter opnieuw kunnen worden gebruikt. Ook zijn de transactiekosten tussen de partijen lager.

Moet de verlichting aan het eind van de contractduur worden weggehaald?

Nee, dat hoeft niet. De verlichting kan aan het einde van de contractduur worden overgedragen aan de opdrachtgever of een volgende opdrachtnemer. Dat gebeurt tegen de dan bekende waarde.